Upravit stránku

Tvar střechy       

Geometrie půdorysu stavby,počet nároží a ůžlabí, vykýřů, přesahů, apod, jsou faktorem který výrazně ovlivňuje cenu konstrukce. Jsou to faktory dopředu dané architekturou stavby a mají vliv na náročnost projekčních prací, přípravu výroby, výrobu i montáž konstrukce.


Vhodně zvolené podpory konstrukce

Vazníky jsou ukládány nejen na obvodové zdivo, ale často se využívá i nosných příček. Dobře navržená nosná příčka je u členitějších půdorysů staveb nutností, jinde může přispět ke zjednodušení a tím zlevnění kostrukce


Zatížení konstrukce

  1. Zatížení sklabou střešního pláště a použitou krytinou - hmotnost krytiny, bednění, latí folie, apod.
  2. Zatížení sněhem a větrem - vychází normovaných ůdajú pro konrétní oblasti viz Mapa sněhových oblastí.
  3. Zatížení podhledem - hmotnost podhledu (tepelná isolace,sádrokarton včetně jeho roštu, instalace, svítidla apod.

Místo stavby

Souvisí s hodnotou zatížení sněhem, důležitým údajem pro statický výpočet - viz Mapa sněhových oblasí, a s cenou dopravy konstruce a dopravou montérů.


K vypracování cenové nabídky na střešní konstrukci je třeba znát tyto základní údaje

  • Základní tvar střešního pláště, tvar vazníku (střecha sedlová, pultová, valbová, stanová, válcová atd.).
  • Umístění podpor (výkres-půdorys spodní stavby, stačí náčrt s přesným kotováním).
  • Skladba střešního pláště, případně skladba podhledu pokud jej vazníku ponesou.
  • Místo stavby – pro určení klimatického zatížení (sníh, vítr).
  • Případně další důležité detaily konstrukce (přesah římsy, zhlaví vazníků, prostupy střechy, atd.)

Napište nám ozveme se vím dřív, než byste čekali

  • Přílohy
  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.