Upravit stránku

Tvar střechy       

Geometrie půdorysu stavby, počet nároží a úžlabí, vikýřů, přesahů apod. jsou faktorem, který výrazně ovlivňuje cenu konstrukce. Jsou to faktory dopředu dané architekturou stavby a mají vliv na náročnost projekčních prací, přípravu výroby, výrobu i montáž konstrukce.


Vhodně zvolené podpory konstrukce

Vazníky jsou ukládány nejen na obvodové zdivo, ale často se využívá i nosných příček. Dobře navržená nosná příčka je u členitějších půdorysů staveb nutností, jinde může přispět ke zjednodušení a tím zlevnění konstrukce.


Zatížení konstrukce

  1. Zatížení skladbou střešního pláště a použitou krytinou - hmotnost krytiny, bednění, latí folie apod.
  2. Zatížení sněhem a větrem - vychází z normovaných údajů pro konkrétní oblasti viz Mapa sněhových oblastí.
  3. Zatížení podhledem - hmotnost podhledu (tepelná izolace, sádrokarton včetně jeho roštu, instalace, svítidla apod.

Místo stavby

Souvisí s hodnotou zatížení sněhem, která je důležitým údajem pro statický výpočet - viz Mapa sněhových oblastí, a s cenou dopravy konstrukce a dopravou montérů.


K vypracování cenové nabídky na střešní konstrukci je třeba znát tyto základní údaje

  • Základní tvar střešního pláště, tvar vazníku (střecha sedlová, pultová, valbová, stanová, válcová atd.).
  • Umístění podpor (výkres-půdorys spodní stavby, stačí náčrt s přesným kótováním).
  • Skladba střešního pláště, případně skladba podhledu, pokud jej vazníky ponesou.
  • Místo stavby – pro určení klimatického zatížení (sníh, vítr).
  • Případně další důležité detaily konstrukce (přesah římsy, zhlaví vazníků, prostupy střechy atd.)

Tento web využívá cookies

K tomu, aby náš web rostl k vaší uživatelské spokojenosti, využíváme soubory cookies. Díky vašemu souhlasu budeme vědět, jaká vylepšení, služby a reklamy zde nechat nadále růst. Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací